دفتر فرهنگ اسلامی ( ستادی)

تعداد بازدید:۱۱۴۲

ساختمان ستادی :

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی: آقای مهمان کاظمی               

شماره تماس دفتر : 22602643

 

       کارشناس فرهنگی ستادی: خانم نفیسه رنجبران  

     شماره تماس دفتر : 22642449

           کارشناس قرآن و عترت: مهرداد ناظریان

      شماره تماس دفتر: 22642449

 

    آدرس ساختمان ستادی : خیابان دکتر شریعتی –دوراهی قلهک -خیابان شهید امیر پابرجا-بلوار آیینه –گل یخ غربی –پلاک 16

    کد پستی: 1949663311