دانشکده مدیریت

تعداد بازدید:۸۹۱

کارشناس فرهنگی دانشکده مدیریت : سرکار خانم پاکدل

آدرس دانشکده مدیریت: بزرگراه اشرفی اصفهانی – خیابان مخبری – چهار راه ایران زمین  - کوچه گاز شماره تماس دفتر : 44474360 – داخلی