دانشکده علوم انسانی

تعداد بازدید:۹۳۵

کارشناس فرهنگی دانشکده علوم انسانی : خانم پروین موسوی

آدرس دانشکده علوم انسانی : شهرک غرب – بلوار دادمان – خیابان درختی – کوچه ثقفی شماره تماس دفتر : 22350091الی 2 – داخلی