دانشکده فنی مهندسی

تعداد بازدید:۹۱۲

کارشناس فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی: جناب آقای داوود نوروزی

آدرس دانشکده فنی ومهندسی : بزرگراه اشرفی اصفهانی – نرسیده به پل همت – کوچه شهید آذری – جنب شهرک هما   -   شماره تماس دفتر : 44220677الی 9 – داخلی