دوازدهمین جلسه شورای اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در واحد تهران غرب برگزار شد.

۰۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۶ کد : ۳۰۷۵ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۲۴

دوازدهمین جلسه شورای اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در واحد تهران غرب برگزار شد.

به گزارش دفتر فرهنگ اسلامی واحد  دوازدهمین جلسه شورای اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی در روز چهارشنبه مورخ 97.7.25 با حضور مسئولین اقامه نماز واحد های استان تهران در به میزبانی واحد تهران غرب بر گزار گردید.

از جمله موارد مطروحه در این جلسه اختتامیه جشنواره قبا و تشکیل کار گروه ویژه در استان ، بررسی و نحوه چگونگی اجراء دستور العمل ترویج و توسعه نماز در سال 97 و پیگیری تکمیل و ارسال فرم نظر سنجی اقامه نماز در سال 97 میتوان اشاره نمود.