ارتباط با ما

ساختمان ستادی :

  معاونت دانشجویی و فرهنگی : شماره تماس دفتر : 22640599

  •    سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی: آقای مهمان کاظمی   شماره تماس دفتر : 22642449
  •     کارشناس قرآن و عترت ستادی : خانم نفیسه رنجبران  شماره تماس دفتر : 22642449

  • کارشناس فرهنگی: آقای مهرداد ناظریان داخلی 226

  • آدرس ساختمان ستادی : خیابان دکتر شریعتی –دوراهی قلهک -خیابان شهید امیر پابرجا-بلوار آیینه –گل یخ غربی –پلاک 16      کد پستی: 1949663311