ارتباط با ما

ساختمان ستادی :

  سرپرست معاونت دانشجوئی و فرهنگی :  جناب آقای دکتر حسن گیوریان

 مسئول دفتر معاون دانشجوئی و فرهنگی :  خانم عباسی نظری - تلفن مستقیم 22350702  

تلفن های سانترال :  22350092-22350091-22350090   - داخلی 220

  •    

    مدیرامورفرهنگی و اجتماعی : آقای کاظمی - داخلی 249 - خط مستقیم 26350914

    کارشناس فرهنگی برادران : آقای ناظریان - داخلی 201

    کارشناس فرهنگی خواهران : خانم رنجبران - داخلی 202