ارتباط با ما

ساختمان ستادی :

  معاونت دانشجویی و فرهنگی : شماره تماس دفتر : 22640599

  •    سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی: آقای مهمان کاظمی   شماره تماس دفتر : 26602643
  •     کارشناس قرآن و عترت ستادی : خانم نفیسه رنجبران  شماره تماس دفتر : 22642449 - داخلی 239

  • کارشناس فرهنگی برادران ستادی: آقای مهرداد ناظریان  22640425 - داخلی 239

  • کارشناس فرهنگی خواهران ستادی: خانم فاطمه اسفندیار  22642449 - داخلی239

  • آدرس ساختمان ستادی : خیابان دکتر شریعتی –دوراهی قلهک -خیابان شهید امیر پابرجا-بلوار آیینه –گل یخ غربی –پلاک 16      کد پستی: 1949663311