ارتباط با ما

ساختمان ستادی :

  معاونت دانشجویی و فرهنگی : شماره تماس دفتر : 22640599

  •   رئیس دفتر فرهنگ اسلامی : خانم پروین غضنفری          شماره تماس دفتر : 22602643
  •    کارشناس فرهنگی ستادی: آقای مهمان کاظمی            شماره تماس دفتر : 22642449
  •     کارشناس قرآن و عترت ستادی : خانم نفیسه رنجبران  شماره تماس دفتر : 22642449
  • آدرس ساختمان ستادی : خیابان دکتر شریعتی –دوراهی قلهک -خیابان شهید امیر پابرجا-بلوار آیینه –گل یخ غربی –پلاک 16      کد پستی: 1949663311