معاون فرهنگی

1.jpgبسمه تعالی

مشخصات خانوادگی:

نام و نام خانوادگی : منوچهر امیر فیروزکوهی ، نام پدر : محمود ، سال تولد :  1346/06/10 ،

 شماره شناسنامه : 687 ، کد ملی :1-345819-004 ، محل تولد و صدور : تهران ، متأهل  و دارای یک فرزند.

مشخصات تحصیلی:

 • دکتری تخصصی (Ph.D) در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، 1380 با درجه خوب ومعدل (16/98).

 • عنوان رساله : «کاربرد تکنیکهای مدیریت تحول (OD) در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی و ارائه الگوی مناسب » با درجه عالی و نمره (19/5).
 • کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) M.S.P.H رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1373 ، با درجه عالی و معدل (17/07).
 • عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : «بررسی نظام مدیریت در بیمارستان لولاگر با نگرش بهینه سازی 1372 » با درجه عالی و نمره (18).
 • کارشناسی (لیسانس) رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران ، 1369، با درجه عالی و معدل (17/07).
 • دیپلم کاردانش رشته کامپیوتر ،1384،با معدل( 17/14  ).
 • دیپلم علوم تجربی دبیرستان حضرت روح الله ، 1364 ، با معدل ( 17/54) .

مشخصات آموزشی :

 • کتاب مجموعه مقالات علمی و پژوهشی همایش نهضت تولید علم ... منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی دو جلد .به کوشش دکتر حسن شیخ‌محمودی، دکتر منوچهر امیرفیروزکوهی  و محمد حسن شکوری .  جلد اول 596 ص و جلد دوم 543 ص.
 • کتاب چکیده مقالات علمی وپژوهشی نهضت تولید علم به کوشش دکتر منوچهر امیرفیروزکوهی و محمد حسن شکوری آذر 1383 ، 165 ص.
 • کتاب کارنامه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن از مهر 1376 تا اسفند 1382 . دو جلد. به کوشش دکتر منوچهر امیرفیروزکوهی و محمدحسن شکوری .فروردین 1383 .جلد اول 516 ص. استادیار پایه 13 دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن .
 • استاد راهنما و مشاور و داور بیش از یک صد پایان نامه در دانشگاه های علوم پزشکی شهیدبهشتی وآزاد اسلامی واحد تنکابن.
 • بیش از یکصد کارگاه بعنوان مدرس و مدیر اجرایی و شرکت کننده مطابق با ضوابط دانشگاه آزاد اسلامی.

مشخصات اجرایی :

      نماینده مبارزه با مواد مخدر دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران.

      دبیر و عضو کمیته تخفیف شهریه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.

      عضو کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.

      عضو کمیته برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.

      عضو شورای ارزیابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب.

      سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد تهران غرب با حفظ  سمت .   

      رییس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب .

      سرپرست دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب .              

      معاون پژوهشی دانشگاه با حفظ سمت سرپرست بیمارستان احمد نژاد کتالم.

      مسئول طراحی و راه اندازی بیمارستان احمد نژاد کتالم .

 • مجری برنامه های آموزشی مدون و غیر مدون به اعضاء هیأت علمی و مدیران و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1382.
 • عضو اصلی و نایب رئیس هیأت انتظامی بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 1382.
 • نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در طرح بزرگ و بنیادی – کاربردی تدوین راهکار تقسیم وظایف آموزشی در نظام آموزش علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1382.
 • عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن1382.
 • عضو کمیته بورس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 1381.
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 1381.
 • عضو کمیته اجرایی برگزاری سومین کارگاه کشوری مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1381.
 • عضو کمیته اجرایی برگزاری دومین کارگاه کشوری مصرف منطقی دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1380.
 • عضو کمیته اجرایی برگزاری دوره‌آموزش مدون گروه (الف) پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1380.
 • عضو کمیته اجرایی برگزاری دوره آموزش مدون گروه (ب) داروسازان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1380.
 • کارشناس مسؤل صدور پروانه های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران .
 • مدیر بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران 1380 - 1378 .
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 1373 تا کنون .
 • مدرس دانشکده پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی 1375 تاکنون.
 • عضو انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران .
 • عضو انجمن علمی اداره بیمارستانهای کشور .
 • مدیر بیمارستان نور افشار ، معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان 1378- 1376.
 • رئیس اداره و کارشناس مسئول برنامه و بودجه، معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان .
 • عضو کمیته آمار و اطلاعا ت ، معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان .
 • کارشناس مدعو اداره کل سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی ، ستاد مرکزی .
 • معاون اداره کل اجرایی ، معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان 1376ـ1375 .
 • معاون اداره اجرائیات و تشریفات روابط عمومی قوه قضائیه 1375 .
 • رئیس اداره تشریفات با تفویض اختیار از سوی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1375-1374 .
 • رئیس اداره تشریفات با تفویض اختیار از سوی قائم مقام محترم معاون پژوهشی و سرپرست دفتر همکاریهای علمی و روابط بین المللی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1374ـ1370.
 • رئیس اداره تشریفات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 1370.
 • کارشناس روابط بین المللی 1370.
 • کارشناس لایحه طرح نیروی انسانی 1369.
 • آشنا به برخی برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری و دوره های ICDL  .
 • کارآموزی و کارورزی در  عمده بیمارستان های آموزشی وغیرآموزشی شهر تهران.

آدرس محل کار :‌

 • تهران ، خیابان شریعتی ،دو راهی قلهک ،خیابان امیر پابرجا،بلوار آیینه ، نبش گل یخ ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

 کد پستی :1949663311 تلفن : 22640599  نمابر : 22614613 -وب گاه :www.wtiau.ac.ir