برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام

۰۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۵:۳۵ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۹
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای و اداری در اسلام با هماهنگی دفتر فرهنگ اسلامی( کانون قرآن و عترت) واحد تهران غرب  ،  با حضور  کارشناسان قران و عترت و مسئولین دفاتر فرهنگ اسلامی  13 واحد دانشگاهی  استان تهران در ساختمان اداری  واحد تهران غرب  توسط عصمت سوادی استادیار گروه معارف اسلامی این واحد دانشگاهی  درسوم مرداد 95  برگزار شد. .

در این کارگاه آموزشی ، سعی گردید  شرکت کنندگان  با مفهوم نوین اخلاق حرفه ای ، جایگاه راهبردی اصول و ارزش های اخلاقی در موفقیت سازمان ، معضل پیش بینی ناپذیری سازمان ها و راه های کاهش آن ، مسؤولیت های اخلاقی دانشگاه در قبال حقوق همه عناصر محیط ،مهارت مواجهۀ اثربخش با مسایل اخلاقی در سازمان به ویژه تعارضات اخلاقی ، عوامل، موانع و روش های ترویج اخلاق در سازمان ، مبانی رفتار انسان از دیدگاه اسلام ، ارزش کار در اسلام و کرامت انسان در محیط کار  و هم چنین با  اهمیت بهره وری و روند آن در بعد فرهنگی  و با وفای به عهد و صدق لسان در محیط کار و صفاتی که کارمند باید داشته باشد  آشنا شوند .