اخبار

تشکیل جلسه کارگروه آسیب‌‌های اجتماعی «مبارزه با مواد مخدر» در واحد تهران‌غرب

تشکیل جلسه کارگروه آسیب‌‌های اجتماعی «مبارزه با مواد مخدر» در واحد تهران‌غرب

جلسه کارگروه آسیب‌‌های اجتماعی «مبارزه با مواد مخدر» واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به میزبانی واحد تهران غرب با همکاری دفتر فرهنگ اسلامی این واحد برگزار شد.

ادامه مطلب