کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت

۱۶ آبان ۱۳۹۵ ۵
کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت
کسب مقام اول کشوری در بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت