۱۹:۰۲ - سه شنبه ۰۳ مرداد ۱۳۹۶

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
معاونت دانشجویی و فرهنگی
سازمان فعالیتهای قرانی دانشگاهیان